x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

Regulamin

1. OFERTA PRODUKTOWA
1.1. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili    złożenia przez Klienta zamówienia.
1.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
1.3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
1.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
2.1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez nasze strony www.ekrem.pl, www.kzmm.pl oraz poprzez e-mail, telefon i fax.
2.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
2.3. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
2.4.
Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
2.5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
2.6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
2.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
2.8. Sklep www.ekrem.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

3. FORMY PŁATNOSĆI
3.1. Dokonując zakupów w sklepie mają Państwo do dyspozycji następujące formy płatności:
  • Karta kredytowa - po kliknięciu na klawisz WYŚLIJ ZAMÓWIENIE zostaną Państwo przeniesieni do Centrum Autoryzacji Transakcji Elektronicznych Platnosci.pl PayU S.A. gdzie pojawi się odpowiedni formularz do wprowadzenia danych karty kredytowej (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów). Informacje dotyczące karty kredytowej przesyłane są bezpośrednio pomiędzy Klientem a Centrum Autoryzacji Transakcji Elektronicznych Platnosci.pl PayU S.A. i nie są udostępniane do sklepu.
Produkty wysyłane są do klienta w momencie otrzymania z Centrum Autoryzacji Płatności PayU S.A. potwierdzenia pomyślnie zakończonej transakcji. Klient otrzymuje wówczas e-mail informujący, że zamówienie zmieniło status na przyjęcie do realizacji.
  • Przelew - po kliknięciu na klawisz WYŚLIJ ZAMÓWIENIE nastąpi przekierowanie do wybranego banku w celu dokonania przelewu. W przypadku niektórych banków (Bank Pocztowy, BGŻ, Citi handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, INVEST-BANK, Kredyt Bank, Millennium, Polbank EFG, Raiffeisen Bank) nastąpi wygenerowanie danych do przelewu. Tytuł płatności oraz kwota są istotnymi elementami poprawnego zaksięgowania przelewu. Prosimy zatem nie zmieniać kwoty transakcji oraz nie modyfikować otrzymanego tytułu wpłaty. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysłanie przelewu natychmiast po złożeniu zamówienia.
Produkty wysyłane są do klienta w momencie otrzymania z Centrum Autoryzacji Płatności PayU S.A. potwierdzenia pomyślnie zakończonej transakcji. Klient otrzymuje wówczas e-mail informujący, że zamówienie zmieniło status na przyjęcie do realizacji.
 
  • Przedpłata (kartą kredytową lub przelewem na konto) w przypadku odbioru osobistego w Olsztynie --> adres siedziby firmy.  
  
3.2. Dostępne banki: Alior Bank,Bank Pocztowy,BGŻ,BPH,BZ WBK,Citi handlowy,Deutsche Bank,Eurobank,Getin Bank,ING Bank Śląski,Inteligo,INVEST-BANK,Kredyt Bank,Lukas Bank,mBank,Meritum Bank,Millennium,MultiBank,Nordea,Pekao,PKO BP - iPKO,Polbank EFG,Raiffeisen Bank,oraz inne
Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewu jest zapewniane przez Centrum Autoryzacji Transakcji Elektronicznych Platnosci.pl PayU S.A. poprzez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL.
 
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
4.1 Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar w zależności od wybranej formy płatności.
 
5. WYSYŁKA TOWARU
5.1. Maksymalny czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi 3 dni robocze. Za czas dostarczenia przesyłki odpowiada firma kurierska.
5.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
5.3. Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę 13 zł za przesłanie przesyłki do Klienta na terenie Polski.
 
6. REKLAMACJE I ZWROTY
6.1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 6.2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zakładce Kontakt należy wysłać maila z tytułem REKLAMACJA oraz należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji. 6.3. Na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru. 6.4. Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Zwrotów i Reklamacji, sklep zwraca pieniądze Klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową. 
 
7. POZOSTAŁE
 
7.1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
7.2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr43, poz. 296 z późn. zm.).
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
7.4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" /Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z poźn. zm./ Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwroty prosimy kierować na adres mailowy z tematem ZWROTY. Sklep dokona zwrotu ceny produktu, zaś koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu. Zwrotowi podlega cała przesyłka, a nie pojedyncze produkty.
 
8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
8.1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.ekrem.pl, prowadzony jest przez Holyland Trading Sp.z o.o.Sp.k.  z siedzibą w Olsztynie (10-759) ul. Szczekin-Krotowa 19 ,KRS 00000. NIP: 7393710161,
8.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż oryginalnych kosmetyków posiadających wszelkie certyfikaty oraz dopuszczenia do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dn 30 marca 2001r o Kosmetykach.
8.3. Aby Klient mógł skorzystać z rabatów będzie musiał zarejestrować się do naszego systemu. Podczas rejestracji zapytamy o adres email oraz hasło jakiego będzie używał na naszej witrynie.
8.4. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali ani udopstępniali danych zebranych o naszych klientach podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa by dokonać zakupu i skorzystać z rabatów jeśli zostały przyznane przez sklep.Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe by dokonać zakupu.
8.5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
8.6. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta
8.7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klientów mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8.8. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klientów organom wymiaru sprawiedliwości.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

« wróć

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!